میگو نخورید !!!

حیوانات دریایی صدف دار مانند میگو،خرچنگ ،لوبستر ،صدف وغيره بسيار مضر هستند.اين نوع حيوانات صدف دار را مدتهاست كه بعلت ميزان بالاي كلسترولشان مورد بررسي قرارداده اند اما شايد باور نكنيد كه وقتي با ولع واشتهاي بسيار ميگو سرخ شده ي پفكي را ميل مي كنيد چه زيانهايي زير صدف هاي اين حيوان پنهان شده است.

حيوانات صدف دار زباله جمع كن هستند.معمولا كف اقيانوس ها ودرياها وبيشتر در نزديكي سواحل مي نشينند وهرچه به چنگشان بيفتد مي خورند .خوراك معمولي آنها نه تنها شامل فضولات صنعتي سرازيرشده درآبها است بلكه زباله ها ونيزمدفوع ماهيان را كه هردو محتوي ميكروب ها و ويروس ها هستند مي خورند.اين حيوانات در موارد بسياري عامل ورم معده و روده (اسهالها) ،ورم كبد(هپاتيت) وحصبه هستند.

دربين ماههاي ارديبهشت ومهر حيوانات صدف دار كه در آب هاي نيمكره شمالي زندگي مي كنند به وسيله جريان آبي كه جذرومد سرخ شناخته مي شوددرمعرض آلودگي شديدتري قرارمي گيرند.موجودات ذره بيني درياي سرخ در اين مدت به سرعت توليد مثل مي كنند وسبب مي شوند آب آن رنگ قرمز لاكي به خود بگيرند.دراين روند موجودات يادشده سمي توليد مي كنندكه حيوانات صدف دار آنها را مي خورند وسرانجام اين سموم وارد بدن انسان ها شده ومجموعه ي علائم شديد وگاه كشنده اي را سبب مي شوندكه به مسموميت فلج كننده ماهي صدف دار شهرت دارند.

علائم مسموميت فلج كننده ي ماهي هاي صدف دار در طي نيم ساعت پس از خوردن غداي آلوده شروع مي شود.موارد خفيف آن با كرختي وگزگز كردن سر و انتهاها ،همراه با حالت تهوع واستفراغ واسهال است .در موارد شديد ممكن است منجر به فلج عضلات شود كه باعلائمي چون اشكال در تنفس وصحبت كردن واختلال بلع مشخص مي شود وموارد شديدتر ان به خفگي ومرگ مي انجامد.

بنابر اين نوشته ،حيوانات صدف دار دريايي براي سلامت ما مضرهستند وهرچه بتوانيم از خوردن آنها اجتناب كنيم درسلامت خود مان بيشتر كوشيده ايم .

"برگرفته از كتاب دانش تغذيه اثر پروفسور دين اورنيش با كمي تلخيص وتصرف "

!! نوشته شده توسط رمضان شریفات | 14:55 | ششم تیر ۱۳۹۰ •

RSS